SPI Logo

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze Spółka z o.o.

W przypadku wizyty pierwszorazowej Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia skierowania w oryginale do odpowiedniej rejestracji (dane kontaktowe oraz adresy właściwych poradni, dostępne na stronie Szpitala pod adresem: http://www.szpital.zgora.pl/poradnie) w ciągu 14 dni od ustalenia daty wizyty w celu ostatecznego potwierdzenia rejestracji.